Privacy

Direct hulp nodig?

Privacyverklaring Gewichtsconsulente MoniqueGewichtsconsulente Monique is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Monique Blonk- van Loon

Concordialaan 145b

4871 ZA Etten-Leur

info@gewichtsconsulentemonique.nl.Monique Blonk -van Loon is de Functionaris Gegevensbescherming van Gewichtsconsulente Monique.

 


Welke informatie verzamel ik en waar haal ik die vandaan

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik  verwerk:

- Gegevens over je gezondheid (dit geldt alleen voor mijn begeleidingstraject in mijn praktijk aan huis)


Deze gegevens worden door jezelf verstrekt.


Hoe ik jouw informatie gebruik en waarom

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van de betaling

- Verzenden van mijn nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn begeleiding uit te kunnen voeren

-Je zo goed mogelijk te kunnen adviseren tijdens het begeleidingstraject


Geautomatiseerde besluitvorming

Gewichtsconsulente Monique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gewichtsconsulente Monique) tussen zit. Gewichtsconsulente Monique gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen:

Excel voor de verwerking van de persoonsgegevens en het aanmaken van de facturen.
Hoe lang ik je persoonsgegevens bewaar

Gewichtsconsulente Monique bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van maximaal 6 maanden.


Met wie deel ik jouw gegevens en waarom

Gewichtsconsulente Monique deelt geen gegevens met derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Gewichtsconsulente Monique gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Jouw keuzes en rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gewichtsconsulente Monique en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gewichtsconsulentemonique.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Gewichtsconsulente Monique wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik je persoonsgegevens beveilig

Gewichtsconsulente Monique neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gewichtsconsulentemonique.nl
Contactgegevens

Concordialaan 145b

4871 ZA Etten-Leur

info@voeding-als-medicijn.nl

06-46763931

Tijden

Maandag   

Dinsdag      

Woensdag   

Donderdag

Vrijdag

10.00-11.00 Burn & Relax Rucphen

8.00-17.00 Praktijk Etten-Leur of online

8.00-17.00 Praktijk Etten-Leur of online

8.00-17.00 Praktijk Etten-Leur of online

8.00-17.00 Praktijk Etten-Leur of online

• Gewichtsconsulente Monique © 2020• 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren